Trafiksatsning Stockholm

Den här webbplatsen är en del av trafikverket.se

Alla artiklar (10)

Tillbaka till startsidan

Ökad framkomlighet för bussarna

”Grönt ljus stombuss” är Trafikverkets och trafikförvaltningens gemensamma satsning på att effektivisera och utveckla stombusstrafiken i Stockholm. Satsningen ger stora nyttor som är jämförbara med flera av de spårsatsningar som görs i Stockholms län, men till en blygsam kostnad. Grönt ljus stombuss kompletterar spårtrafiken och genomförs i nära samarbete med kommunerna. Vill du läsa mer: Tra...

Läs hela artikeln

Norra länken invigdes i kunglig glans

Klockan två söndagen den 30 november 2014 tryckte Konung Carl XVI Gustaf och Kronprinsessan Victoria på invigningsknappen. Infarterna öppnades och trafiken kunde rulla genom tunnlarna. – Idag är en viktig dag. Många har väntat länge på att vägtunneln ska bli klar för att möta de behov som finns för människor som pendlar, olika transporter, men även för miljön. Nu tar vi ett stort steg mot det f...

Läs hela artikeln

”Framkomlighet i Stockholm” visas på Kulturhuset.

Välkommen till utställningen "Framkomlighet i Stockholm" som visas i Stockholmsrummet på Kulturhusets bottenvåning. Under perioden 13 oktober – 21 november visas utställningen "Framkomlighet i Stockholm". Där får besökaren veta mer om stadens satsningar på en bättre framkomlighet – främst när det gäller cykel, gång och leveranstrafik. "Framkomlighet i Stockholm" är en nyversion av utställnin...

Läs hela artikeln

Nya appar förkortar din resa i Stockholm

Stockholmarna lägger i genomsnitt 40 minuter på att resa till jobbet, varje dag. Idag presenterades tre unika appar som syftar till att effektivisera stockholmarnas resor till jobbet, skolan eller fritidsaktiviteten. De tre vinnarna har fått dela på nära tre miljoner för att utveckla ny teknik, baserad på öppen data, som ska hjälpa resenärer genom att exempelvis föreslå det snabbaste färdmedlet oc...

Läs hela artikeln

Länsplanen fastställd: Nästan 300 miljoner kronor extra

Den nya länsplanen för hur vägar och kollektivtrafik ska byggas ut i Stockholmsregionen är nu fastställd för åren 2014–2025. I samband med fastställandet blev det också klart att Stockholmsregionen får nästan 300 miljoner kronor mer än vad som tidigare meddelats. – Utökad kollektivtrafik och satsningar på cykeltrafiklösningar är nödvändigt för att vi ska kunna hålla jämna steg med befolk...

Läs hela artikeln

Fler stockholmare väljer att cykla

Antalet stockholmare som cyklar fortsätter att öka. Biltrafiken ökar däremot inte alls visar trafikkontorets analys av utvecklingen i stockholmstrafiken. Biltrafiken till och från innerstaden är idag 20 procent lägre än före trängselskatterna som infördes 2005, visar mätningar från trängselskattestationerna. Sett till mätningar av den totala biltrafiken så ökar inte bilismen trots att Stockholm...

Läs hela artikeln

Kvinnors restid ökar mest

Män pendlar mer och längre än kvinnor i Stockholms län, men skillnaden är liten och krympande. Kvinnor har längre restid än männen, visar en sammanställning i Länsstyrelsens nyhetsbrev Nutid & framtid som publiceras i dag. Stockholms län har en befolkning av pendlare. Ungefär hälften av männen och 46 procent av kvinnorna i länet pendlar till en annan kommun, i eller utanför länet, för at...

Läs hela artikeln

In- och utpendlingen ökar i Stockholms län

Arbetspendlingen till, från och inom Stockholms län fortsätter att öka. Det visar ny statistik som i dag publiceras i den senaste utgåvan av Länsstyrelsens analysserie ”Nutid & framtid”. – Detta understryken behoven av att fortsätta bygga ut transportinfrastrukturen i Stockholms län och övriga Mälardalen, säger Kjell Haglund, analyschef på Länsstyrelsen. Stockholmsregionens så kallade ar...

Läs hela artikeln

Cykelplan för Stockholms län – storsatsning för fyrdubblad cykeltrafik

Pressmeddelande 12 februari 2014 I dag presenterades en cykelplan för Stockholmsregionen, med ett nät av cykelvägar på ungefär 850 kilometer. Satsningen beräknas kosta 2,3 miljarder kr och möjliggöra en fyrdubbling av cykeltrafikens andel i Stockholms län. Cykelplanen föreslår åtgärder för att skapa snabba, smidiga och säkra cykelstråk i hela länet. Den beskriver också hur kombinationsresor m...

Läs hela artikeln

Så är status för Trafiksatsning Stockholms byggprojekt

Några av byggprojekten är redan färdigställda, andra är pågående arbeten och vissa blir klara de kommande åren. Här är status för några av Trafiksatsning Stockholms projekt, i januari 2014. Citybanan Allt tyder på att den sex kilometer långa järnvägstunnel som just nu byggs under Stockholms innerstad, blir klar tidigare än beräknat – redan vid årsskiftet 2016/2017. Den färdigställda Citybanan ...

Läs hela artikeln