Fler stockholmare väljer att cykla

Antalet stockholmare som cyklar fortsätter att öka. Biltrafiken ökar däremot inte alls visar trafikkontorets analys av utvecklingen i stockholmstrafiken.

Biltrafiken till och från innerstaden är idag 20 procent lägre än före trängselskatterna som infördes 2005, visar mätningar från trängselskattestationerna. Sett till mätningar av den totala biltrafiken så ökar inte bilismen trots att Stockholm växer med cirka 35 000 innevånare varje år.

- En slutsats av analysen är att antalet invånare i Stockholm kan fortsätta växa utan att biltrafiken ökar, säger Mattias Lundberg chef för trafikplanering på trafikkontoret.

I Stockholms stads framkomlighetsstrategi ska alternativa färdsätt prioriteras för att göra framkomligheten så bra som möjligt i en växande stad. Ett av de prioriterade färdsätten är cykel och där har antalet passager till och från innerstaden ökat med tre procent de senaste åren och mer i stadens centrala delar.

- Vi satsar en miljard kronor fram till 2018 för att göra det mer attraktivt att cykla i Stockholm. Att fler väljer att cykla är ett kvitto på att satsningen ger resultat, säger Mattias Lundberg.

Varje år i oktober genomför trafikkontoret mätningar och analyser av trafiksituationen i Stockholm. Trafikens intensitet mäts genom flödesmätningar, i huvudsak lokaliserade till olika geografiska snitt.

Publicerat 22 maj