Ökad framkomlighet för bussarna

”Grönt ljus stombuss” är Trafikverkets och trafikförvaltningens gemensamma satsning på att effektivisera och utveckla stombusstrafiken i Stockholm. Satsningen ger stora nyttor som är jämförbara med flera av de spårsatsningar som görs i Stockholms län, men till en blygsam kostnad. Grönt ljus stombuss kompletterar spårtrafiken och genomförs i nära samarbete med kommunerna.

Vill du läsa mer:
Trafikverket eller på SLL