In- och utpendlingen ökar i Stockholms län

Arbetspendlingen till, från och inom Stockholms län fortsätter att öka. Det visar ny statistik som i dag publiceras i den senaste utgåvan av Länsstyrelsens analysserie ”Nutid & framtid”.

– Detta understryken behoven av att fortsätta bygga ut transportinfrastrukturen i Stockholms län och övriga Mälardalen, säger Kjell Haglund, analyschef på Länsstyrelsen.

Stockholmsregionens så kallade arbetsmarknadsområde är betydligt större än själva länet, och ett stort antal människor arbetspendlar över länsgränsen på dags- eller veckobasis.

Nu visar den senaste statistiken från SCB att pendlingen fortsätter att öka. Under 2012 var det nästan 98 000 som pendlade in till Stockholms län för att jobba. Samtidigt pendlade 36 000 personer åt motsatt håll.

– Nästan var tionde anställd i Stockholms län pendlar in från någon annan plats i landet. Trots det kommer Stockholms län inom bara några år att ha brist på kompetens inom en rad yrken och det ligger i allas vårt intresse att underlätta pendlingen, säger Kjell Haglund.

Störst inpendling sker från Uppsala och Södermanlands län. Utpendlingen sker framför allt till Uppsala län, och på andra plats kommer Västra Götalands län, strax före Södermanland och Skåne. Utpendlingen från Stockholms län nådde rikets alla hörn, nästan, visar statistiken.

– Under 2012 fanns det i landets samtliga kommuner förvärvsarbetande som hade sin bostad i Stockholms län… förutom i Åsele kommun, säger Kjell Haglund.

De stora pendlingsströmmarna passerar dock aldrig länsgränsen, utan sker mellan olika kommuner i Stockholms län. Där ligger Solna i topp med en dagbefolkning som är nästan två gånger så stor som nattbefolkningen (det vill säga stor inpendling). Det omvända gäller för Salem vars dagbefolkning bara är en tredjedel av nattbefolkningen.

– Det finns inget som talar för att rörligheten kommer att minska, snarare tvärt om. Det understryker behoven av att bygga ut hela transportinfrastukturen i Stockholms län. Det är också avgörande att vi underlättar pendling till och från våra grannlän, där inte minst utbyggd spårtrafik kommer att vara efterfrågad, säger Kjell Haglund.