Länsplanen fastställd: Nästan 300 miljoner kronor extra

Den nya länsplanen för hur vägar och kollektivtrafik ska byggas ut i Stockholmsregionen är nu fastställd för åren 2014–2025.

I samband med fastställandet blev det också klart att Stockholmsregionen får nästan 300 miljoner kronor mer än vad som tidigare meddelats.

– Utökad kollektivtrafik och satsningar på cykeltrafiklösningar är nödvändigt för att vi ska kunna hålla jämna steg med befolkningsökningen, säger landshövding Chris Heister.

Fastställelsen av länsplanen innebär att det nu är klart hur staten ska fördela drygt 8,7 miljarder kronor på infrastruktursystemet i Stockholms län fram till år 2025.

Det innebär bland annat satsningar på en ny tunnelbanelinje till Hagastaden, upprustning av Roslagsbanan och en tvärförbindelse mellan Flemingsberg och Skärholmen.

En nyhet inför fastställandet var extra anslag till Stockholmsregionen på nästan 300 miljoner kronor.

– Det är mycket välkomna pengar och betyder att vi bland annat kommer att kunna rusta de delar av Roslagsbanan som har de allra största behoven, säger Chris Heister.

Statens del av länsplanen ligger på drygt 8,7 miljarder kronor. Tillsammans med medfinansiering som kommuner och landsting står för är länsplanens totala omfattning av satsningar nästan 25 miljarder kronor.

– Ungefär tre fjärdedelar av de pengarna kommer att gå till kollektivtrafiklösningar, vilket är en nödvändighet om regionen ska kunna minska sitt bilberoende och nå miljömålen. Även cykeltrafiken har varit prioriterad i arbetet med länsplanen, säger Chris Heister.

Statens samlade satsningar på infrastrukturen utgörs förutom av länsplanerna också av den nationella planen för transportinfrastruktur, som Trafikverket har fattat beslut om, och som rör investeringar i järnvägsnätet och de stora Europavägarna.

Länsplanen och den nationella planen utgör tillsammans fortsättningen på det pågående utbyggnadsarbetet i regionen, Trafiksatsning Stockholm, som innebär att drygt hundra miljarder kronor satsas på infrastrukturen i Stockholms län.

Länsplan för Stockholms län 2014–2025:
Länsplan för Stockholms län 2014–2025.

>> Läs länsplanen

Publicerat 12 juni 2014