Så är status för Trafiksatsning Stockholms byggprojekt

Några av byggprojekten är redan färdigställda, andra är pågående arbeten och vissa blir klara de kommande åren. Här är status för några av Trafiksatsning Stockholms projekt, i januari 2014.

Citybanan
Allt tyder på att den sex kilometer långa järnvägstunnel som just nu byggs under Stockholms innerstad, blir klar tidigare än beräknat – redan vid årsskiftet 2016/2017. Den färdigställda Citybanan kommer att ha hög kapacitet med dubbla spår, och en service- och räddningstunnel.

Trots att det är flera år kvar tills Citybanan är helt färdigställd är redan många bitar på plats. Den 5 december 2013 genomfördes en premiärpromenad i Citybanans tunnel under Riddarfjärden, där bland annat infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd deltog.

Citybanan går framför allt genom berg, men mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand ligger berget för djupt under vattnet för att Citybanan ska kunna gå i en bergtunnel. Under våren och sommaren 2013 sänkte projekt Citybanan därför ner tre tunneldelar i Riddarfjärden. Delarna sattes ihop under vattnet.

Citybanan kommer att få två nya underjordiska stationer; Stockholm City, som ska ligga under T-centralen och Stockholm Odenplan. Tanken med Citybanan är att avlasta kollektivtrafiken genom att separera Stockholms pendeltåg från övrig tågtrafik som går genom centrala Stockholm. Behovet är stort. En vanlig dag beräknas en kvarts miljon använda bara den nya stationen Stockholm City. Idag är infarten till Stockholm Central överbelastad av tåg, men med Citybanan fördubblas kapaciteten och tågen kan gå både tätare och punktligare.

Enligt den ursprungliga planen skulle Citybanan vara klar år 2017, men nu ser den ut att bli klar tidigare än beräknat, redan vid årsskiftet 2016/2017.

Norra Länken
Norra Europas största vägtunnelprojekt, sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan. De tunnlar som ingår i Norra Länken är redan färdigsprängda. Just nu pågår ett intensivt provningsarbete och 1000-tals tester genomförs för att tunnlarna ska vara säkra och trygga.

Mycket av det som just nu installeras i tunnlarna är säkerhetsutrustning för olika händelser som kan uppstå, exempelvis en bil som fått motorstopp. I det omfattande testarbetet ingår även kommunikationen med Trafikledningscentralen.

Länken är en fem kilometer lång vägsatsning, där fyra kilometer är i tunnel under jord. Syftet med Norra Länken är att koppla samman de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden som växer fram i Stockholm. Norra länken bidrar också till att göra trafiken säkrare, eftersom bilisterna slipper mötande trafik.

Under vintern 2014/2015 ska tunnlarna mellan Norrtull respektive Frescati och Värtan öppnas för trafik. Norra länkens koppling till väg E4 mellan Tomteboda och Norrtull blir klar 2017. År 2019 beräknas Värtabanans tunnel att öppna och därmed är Norra Länken helt klar.
Under arbetet med Norra Länken kan det bli svårare att ta sig fram på vissa håll, men när är allt är klart ska framkomligheten ha förbättras väsentligt.

Tvärbanan
Snabbspårvägen knyter samman bussar, tunnelbana och pendeltåg runt centrala Stockholm – utan att passera city. Det är därför den kallas just tvärbanan.

Tvärbanan går idag mellan Sickla udde, Alvik och Solna centrum. Det var i oktober 2013 som tvärbanan utökades till Solna centrum, och under 2014 kommer den att förlängas till Solna station. Samtidigt påbörjas arbetet med att förlänga tvärbanan en station söderut, från Sickla udde till Sickla, där man kan byta till Nacka/Värmdöbussar och Saltsjöbanan. Det är förhoppningsvis vid årsskiftet 2016/2017 som resenärerna kommer kunna ta tvärbanan till Sickla.

Namnet tvärbanan kommer av att den går ”på tvären”, i motsats till de flesta kollektivfärdmedel som går in och ut från Stockholms city. I dag är tvärbanan mer än en mil lång, och på sin väg från Sickla udde till Solna station kommer den att stanna vid 24 hållplatser.

Tvärbanan kommer också att byggas vidare norrut. Men utbyggnaden av tvärbanan mot Kista och Helenelund ligger en bit fram i tiden. En förstudie har genomförts, och nästa steg är att ta fram en järnvägsplan för utbyggnaden.Trafikprojekt-i-Stockholm-a¦êndrad-1912
Publicerat 14 januari 2014